Menu
Menu
schweinegrippe
PrinterFriendly
Druckoptimierte Version
Webmaster

 

 

 

 

Divine revelation of Heaven und Hell - Tagalog -

BAUTISMO SA NAGLALAGABAB NA APOY
UNANG AKLAT 1

Banal na paghahayag ng Langit at Impyerno
Ni Pastor. Yong Doo Kim

BAUTISMO SA NAGLALAGABAB NA APOY
UNANG AKLAT 2

Banal na paghahayag ng Langit at Impyerno
Ni Pastor. Yong Doo Kim

BAUTISMO SA NAGLALAGABAB NA APOY
UNANG AKLAT 3

Banal na paghahayag ng Langit at Impyerno
Ni Pastor. Yong Doo Kim

Mga Kapahayagan ng Langit at Impiyerno sa 7 Kabataan ng Columbia 
Magkakasama bilang isang grupo, ang 7 kabataan ng Columbia ay isinama ni HesuKristo at ipinakita ang Langit at Impiyerno. Pakinggan ang kanilang ulat ng Kaluwalhatian ng Langit at kaabahan ng Impiyerno. 

Mga Kapahayagan ng Langit at Impiyerno sa 7 Kabataan ng Columbia 
Magkakasama bilang isang grupo, ang 7 kabataan ng Columbia ay isinama ni HesuKristo at ipinakita ang Langit at Impiyerno. Pakinggan ang kanilang ulat ng Kaluwalhatian ng Langit at kaabahan ng Impiyerno. 

Langit at Impierno: Isa sa Isang libo
by Pastor. Park Yong Gyu

8 Oras Sa Langit
ni Ricardo Cid.
Sinabi ng Panginoon, “Sinusugo ko ang mensaheng ito para sa aking mga hinirang sa mundo, sapagka’t ako ay totoong buhay sa maka-langit na kaharian.” 

Ang Tatak ng Halimaw 666
Ano ang sinasabi ng bibliya tungkol sa Tatak ng Halimaw ?

Mga Kristiyanong humantong sa Impierno !
by Carmelo Brenes.

Pinalaya Mula sa Mga Kapangyarihan ng Kadiliman
ni Emmanuel Eni

23 Minuto sa Impiyerno
by Bill Wiese

Mabilis na Nauubos ang Oras !
Ito ay isang maikling buod ng patotoo ni Victoria Nehale

Mga Pangitain ng Pagdagit (Rapture),
Kapighatian, ang Banal na Lungsod, at ang mga Trono ng Diyos at satanas.
Ang patotoo ng isang 8 taong gulang na babae na nakaharap si HesuKristo.
(Jannet Balderas Canela)

ISANG SULYAP SA WALANG HANGGAN 
TAKIP Isang Sulyap sa Walang-Hanggan Nakatagpo ng Isang tao ang kamatayan at ang kaharian sa likod nito. 

Humanda sa pagbabalik ng Panginoon !
ni Bernarda Fernandez

6 na Mensahe sa Iglesia
Mahimalang Pagpapagaling at isang Banal na Paanyaya Patungong Langit
ni Pastor Brani Duyon


 

 


 

 


 
   


 


 

Christiane

Neue Predigt hören:
Kennt Jesus dich? Teil 2 mp3

Ecouter la nouvelle prédication :
Est-ce que Jésus te connait ? Partie 2 mp3

Predicación en español: mp3

Hindi Video

Videos God story, hindi

Arabic Heaven and Hell, Text

Chinese Heaven and Hell, Text

Japanese Heaven and Hell, Text

Tagalog Heaven and Hell, Text

English Videos

Videos Divine Revelation of Heaven and Hell
Videos Divine Revelation of Heaven and Hell, Angelica Zambrano

Video Prayer language, Speaking in Tongues
Encouraging
Videos to Strengthen Your Faith

Testimony of Heaven and Hell, New 2013, Linda Ngaujah
   Videos   


English Text

Divine Revelation of Heaven and Hell

Türkische Videos

Gottes Geschichte türkisch Video
Alis Geschichte - mehr als ein Traum Video

Türkische Audio Bibel
Neues Testament hören

English, Arabic Videos

Jesus
Film Arabic
Jesus Film Arabic for children


Fantastic Videos
Testimonies of how many Muslims came to faith in Jesus Christ.

Spanish, Arabic Video 
Video Divin Revelation of Hell, Angelica Zambrano


Français


Film de Jésus
Témoignage du ciel et de l'enfer
Vidéo


Le Ciel et l'Enfer Texte

Révélation Divine du Ciel et de l'Enfer


 

Photos


 

Videos

 

 
Buchempfehlungen

Buchempfehlungen

Dr. Rebecca Brown
Rüste Dich zum Kampf 
ISBN 3-9522446-5-1

Werde ein Gefäss zur Ehre
ISBN 3-9522446-4-3

Ungebrochene Flüche
ISBN 978-9522446-2-7

Mary K. Baxter
Eine göttliche Offenbarung der Hölle
ISBN 3-9522446-0-0

Eine göttliche Offenbarung des Himmels
ISBN 978-9522446-1-9

 
Bibliotheken

Haus der Bibel

Haus der Bibel
Rebgasse 21
4058 Basel

Tel. 061 681 33 21
Fax 061 681 33 03

www.hausderbibel.ch
basel@hausderbibel.ch

Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail
*